CONVOCATOR ADUNARE GENERALA ORDINARA 20.04.2023- DESCARCĂ

PROCURĂ GENERALĂ PERSOANE FIZICE - DESCARCĂ

PROCURĂ GENERALĂ PERSOANE JURIDICE - DESCARCĂ

PROCURĂ SPECIALĂ PERSOANE FIZICE - DESCARCĂ

PROCURĂ SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE - DESCARCĂ

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PERSOANE FIZICE - DESCARCĂ

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PERSOANE JURIDICE - DESCARCĂ

PROIECT HOTARÂREA A.G.O.A. DIN 20.04.2023- DESCARCĂ

RAPORTUL C.A. 2022 - DESCARCĂ

BVC 2023 - DESCARCĂ

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022 - DESCARCĂ

APROBAREA BILANTULUI CONTABIL, A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 2022 - DESCARCĂ

DECLARATIE CONFORM LEGII CONTABILITATII - DESCARCĂ

SITUATII FINANCIARE ANUALE - DESCARCĂ

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU - DESCARCĂ

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE - DESCARCĂ

SITUATII FLUXURILOR DE NUMERAR - DESCARCĂ

PLAN DE INVESTITII 2023 - DESCARCĂ

HOTARÂRE AGOA DIN 20.04.2023 - DESCARCĂ

PROCEDURA DE PLATA A DIVIDENDELOR 2022 - DESCARCĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate drepturile rezervate Confectii Vaslui S.A.